Dlaczego turbiny wiatrowe są popularne?

W wielu polskich miejscowościach znajdują się mniej lub bardziej rozległe farmy wiatrowe. Powalają one na produkowanie darmowej energii eterycznej z odnawialnych źródeł. Jest to ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii, która może zostać przeznaczona na dowolny cel. Możliwe jest nawet postawienie przydomowej elektrowni wiatrowej, co przełoży się na liczne oszczędności i pozwoli na uniezależnienie się w dużym stopniu od dostawcy prądu. Korzyści płynących z eksploatacji wiatrowych jest wiele. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien zapoznać się również z wadami.

Wiele zalet

Zaletą elektrowni wiatrowych jest to, że wytwarza ekologiczną energię elektryczną – z darmowych i odnawialnych źródeł. Nie towarzyszy temu generowanie żadnych zanieczyszczeń. Eksploatacja turbin wiatrowych nie wiąże się z emitowaniem do atmosfery trujących związków chemicznych. Nie są też wytarzane żadne toksyczne odpady, które mogłyby zaszkodzić środowisku naturalnemu. Pojedyncze turbiny wiatrowe zajmują znacznie mniejszą powierzchnię od tradycyjnych elektrowni, a wytwarzają bardzo zbliżoną ilość energii elektrycznej. Co więcej, ziemia wokół turbiny może być eksploatowana – świetnie nadaje się do uprawy na niej roślin. Dzierżawienie gruntów inwestorom na efektownie wiatrowe wiąże się z korzyściami materialnymi dla właścicieli. Energia wiatrowa może pokryć w części lub całości braki w dostawie prądu i stanowić uzupełnienie tzw. dużej energetyki. Użytkownicy elektrowni wiatrowych mogą znacząco obniżyć rachunki za prąd i uniezależnić się od wahań cen na rynku energii. Problemem przestają też być nieprzewidziane i nagłe przerwy w dostawie prądu.

Mniej wad

Liczba zalet stanowczo przewyższa liczbę wad inwestycji w elektrownie wiatrowe. Największym minusem jest jej wysoki koszt początkowy. Trzeba też liczyć się z mniejszą wartością działki i samej nieruchomości. Dochodzi do degradacji krajobrazu, wytworzenia pola elektromagnetycznego, wystąpienia efektu stroboskopowego. Trzeba mieć na uwadze to, że poruszające się skrzydła wiatraka mogą stanowić zagrożenie dla migrujących ptaków. Osoby mieszkające w niedalekiej odległości od elektrowni, mogą borykać się z Syndromem Turbin Wiatrowych, co objawia się zaburzeniami snu, bólami i zawrotami głowy. Wadą jest też szum o niskiej częstotliwości, który wytwarzają turbiny wiatrowe i niesłyszalnie infradźwięki.