Jak wykorzystać energię słoneczną do zasilenia naszego domu?

Alternatywne źródła energii są przyszłością energetyki. Wystarczy spojrzeć na koszty społeczne i zdrowotne wielu tradycyjnych przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem energii, aby zrozumieć, że ludzkości po prostu opłaca się rozwój. Tego rodzaju rozwiązania często określa się w skrócie OZE, czyli odnawialne źródła energii. Jednym z powszechnie wykorzystywanych źródeł energii jest Słońce. Wykorzystanie odpowiednich instalacji pozwala na swobodne, tanie i stabilne uzyskiwanie dodatkowej energii ze Słońca.

Energia ze Słońca – jak to działa?

Istnieją dwa podstawowe sposoby pozyskiwania energii ze słońca. Pierwszy z nich wykorzystuje działanie kolektorów słonecznych, natomiast drugi bazuje na funkcjonowaniu paneli fotowoltaicznych.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do podgrzewania wody. W ten sposób można wspomóc działanie centralnego ogrzewania luz uzyskać ciepłą wodę użytkową (czyli wodę o temp. 55 – 60 st. Celsjusza). Promienie padające na kolektory powodują ich nagrzewanie się. Energia cieplna jest przekazana na medium przenoszące, którym może być glikol lub woda. Tak zgromadzone ciepło jest następnie transportowane do zbiornika wody, którą chcemy podgrzać. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe.
Te pierwsze powinny być ustawione pod odpowiednim kątem do Słońca i działają najefektywniej w ciepłe, słoneczne dni. Natomiast kolektory próżniowe, dzięki specjalnej budowie i zastosowanemu podciśnieniu pozwalają na efektywne pozyskiwanie energii z rozproszonych promieni słonecznych. Umożliwia to wytwarzanie energii również w dni pochmurne i chłodne.

Panele fotowoltaiczne

Specjalne ogniwa fotowoltaiczne pozwalają na bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej. Ogniwa fotowoltaiczne pokryte są specjalnymi płytkami krzemowymi. Słońce, emitując światło, wysyła je w postaci fotonów. Fotony są podstawowymi nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych. Elektrony, których przepływ powszechnie znamy jako prąd elektryczny, są w ten sposób wybijane z atomów krzemu. Wybite elektrony powodują powstanie napięcia elektrycznego, które dzięki wykorzystaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n, generuje przepływ prądu w instalacji.

Jakie korzyści?

W ten sposób uzyskujemy energię praktycznie za darmo. Praca kolektora czy fotowoltaiki nie skutkuje powstaniem żadnych trujących związków chemicznych oraz nie oddziałuje na środowisko. Ponadto wyposażona w nie nieruchomość zyskuje na wartości.