Wiatr i promieniowanie słoneczne alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii towarzyszą ludzkości od początku jej istnienia. Wraz z rozwojem technologii powstaje coraz więcej szans do pobierania darmowego ogrzewania domu, bądź prądu elektrycznego. Funkcjonalność odnawialnych źródeł energii wydaje się dla nas praktycznie niewyczerpalna, a co najlepsze, darmowa. Oczywiście, aby pobierać taką energię, należy w pierwszej kolejności uzbroić się we właściwy sprzęt, który przyniesie możliwość wygodnego użytku.

Co kryje się za definicją energii odnawialnej?

Na odnawialne źródła energii składają się: energia wiatrowa, energia promieni słonecznych, energia geotermalna, energia płynącej wody, energia biomasy oraz pływów morskich. Zasoby te nie będą ulegać w długiej przyszłości uszczupleniu ani wyczerpaniu. Sposobów na wydobycie energii „za darmo” jest kilka i wykorzystanie danego źródła zależy od aktualnej potrzeby.

Jak wykorzystać poszczególne źródła?

Najczęściej wykorzystywaną energią wśród gospodarstw domowych jest energia słoneczna. Za jej pomocą zakłada się specjalną instalację paneli bądź kolektorów pobierających promienie słońca. Panele słoneczne zamieniają natężenie promieniowania w prąd elektryczny, za to kolektory słoneczne przyjmują ciepło pobrane ze słońca, podgrzewając wodę bądź nośnik energii dostarczając ciepłą wodę użytkową. Do prywatnych domostw wykorzystuje się również energię geotermalną, która pobierana jest za pomocą pompy ciepła, i wykorzystuje do tego ciepło gruntu, powietrza bądź wody.

Energia wiatrowa ważnym dostawcą energii elektrycznej

Energię z wiatru pozyskuje się za pomocą turbin wiatrowych, które wykorzystują energię kinetyczną wiatru do wytworzenia prądu elektrycznego zamieniając go z postaci stałej na zmienną. Z roku na rok ilość turbin przybywa w miejscach potencjalnie najlepiej do tego przeznaczonych, bowiem odpowiednie warunki sprzyjają większej wydajności pracy. Wzorem do naśladowania w tym temacie może być Dania, która około 50% energii elektrycznej pobiera właśnie z turbin wiatrowych, a propagowanie tematyki odnawialnych źródeł na skalę światową jest okazją do stworzenia dużych ilości ekologicznej energii.