Czym są stacje ładowania samochodów elektrycznych?

Obecnie na wielu stacjach paliwowych oraz w innych miejscach, gdzie zatrzymują się kierowcy, można spotkać automaty do ładowania samochodów elektrycznych. Są to tzw. stacje ładowania. Warto dowiedzieć się, czy one są, dlaczego pojawia się ich coraz więcej, a także jakie ich rodzaje można spotkać na rynku.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych — co to takiego?

Stacje ładowania samochodów elektrycznych to urządzenia, za pomocą których akumulator znajdujący się w aucie zostaje naładowany, by następnie energia ta mogła zostać wykorzystana podczas pracy danego samochodu. Opisywane stacje ładowania wyglądem przypominają dystrybutory z paliwem, lecz zamiast płynnej substancji dystrybuują one prąd. Stację ładowania można spotkać np. na stacjach paliwowych, ale niektórzy użytkownicy instalują je na własne potrzeby. Warto pamiętać, że taka stacja podlega pod kontrolę z Urzędu Dozoru Technicznego.

Rodzaje stacji ładowania samochodów elektrycznych

Ładując samochód elektryczny, można spotkać się z różnymi rodzajami stacji ładowania. Wyróżnić można chociażby wolnostojące stacje oraz te wbudowane. Innym kryterium rozróżniającym stacje ładowania samochodów elektrycznych (https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/stacje-ladowania-samochodow-elektrycznych) może być szybkość ładowania. W związku z tym wyróżnia się stacje:
– stacje wolne – o mocy poniżej 11 kW AC,
– stacje średnio szybkie – o mocy 1 do 22 kW AC,
– stacje szybkie – o mocy od ok. 50 kW DC,
– stacje ultraszybkie – o mocy 100 i 300 kW.
Jak łatwo się domyślić, im stacja szybciej ładuje, tym korzystanie z niej jest droższe. Jednak szybkie i ultraszybkie stacje ładowania są niezwykle pożądane w trasie, kiedy szybko chce się wyruszyć w dalszą drogę.

Dlaczego stacje ładowania rosną jak grzyby po deszczu?

Po pierwsze stancje ładowania samochodów elektrycznych to odpowiedź na zmieniający się rynek — coraz więcej samochodów elektrycznych to konieczność tworzenia większej ilości punktów, gdzie można je naładować. Po drugie ekologiczne podejście do życia i transportu staje się coraz bardziej modne. Po trzecie Ustawa o elektromobilności znacznie ułatwiła możliwość udostępniania stacji innym odbiorcom — nie potrzeba w tym celu koncesji.