Jak obniżyć koszty energii w firmie?

Koszty energii elektrycznej są jednym ze znacznych wydatków, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Warto zatem zastanowić się nad działaniami, które pozwolą obniżyć rachunki za prąd. Dzięki wdrożeniu ich w życie może okazać się, że energia dla firm nie musi być droga.

Dobre nawyki pracowników

Jednym ze sposobów oszczędzania energii elektrycznej, który nie wymaga żadnych nakładów finansowych, jest wdrożenie dobrych nawyków wśród pracowników oraz zastosowanie rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wygenerowanie oszczędności. Przykładem może być wyłączanie urządzeń przez pracowników, a nie pozostawianie ich w stanie uśpienia. Dobrym pomysłem może być zainstalowanie czujników ruchu sterujących zapalaniem światła w toaletach oraz wyłączanie oświetlania na hali produkcyjnej na czas przerwy.

Zmiana dostawcy prądu

Kolejnym sposobem na oszczędności może być zmiana dostawcy energii elektrycznej. Wystarczy, że przed podjęciem decyzji dobrze zbadamy rynek i wybierzemy dostawcę, który oferuje najniższe stawki i nie obciąża odbiorcy prądu wysokimi opłatami dodatkowymi. Zmiana dostawcy prądu powinna iść w parze z poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu. Ponadto trzeba też wypowiedzieć umowę dotychczasowemu dostawcy prądu i podpisać umowę z nowym dostawcą.

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii

Jeszcze jednym sposobem, aby energia dla firm (https://www.innogy.pl/pl/msp) była tańsza, jest zmniejszenie poziomu energii, za którą trzeba płacić. Cel ten można osiągnąć poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Przykładem źródła alternatywnej energii, które sprawdzi się w wielu przedsiębiorstwach, są panele fotowoltaiczne. Pozwalają one na przekształcenie energii słonecznej w prąd elektryczny. W przypadku średniej instalacji fotowoltaicznej produkowany poziom prądu nie jest wystarczający, by zaspokoić wszystkie potrzeby. Pozwala jednak w znacznym stopniu zmniejszyć koszty energii.

Podsumowując, jest kilka sposobów pozwalających na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Są wśród nich zmiany formalne, organizacyjne oraz podjęcie nowych inwestycji.