Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu – to możliwe!

Zmiana dostawcy prądu może pozwolić Ci zaoszczędzić na rachunkach nawet kilkaset złotych rocznie! Jest także dużo łatwiejsza, niż myślisz, co udowodnimy Ci w tym artykule.

Zmiana sprzedawcy prądu – procedury

Na szczęście nie ma ich dużo. Niewiele koniecznych do dopełnienia formalności to – oprócz kuszących ofert wielu firm energetycznych – jedna z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie decydują się odejść od jednego dostawcy elektryczności i zacząć współpracę z drugim.

Niezbędne kroki do tego, aby podpisać umowę sprzedaży energii z nową firmą to:

1. Wybór odpowiadającej nam oferty

Oferta firm energetycznych staje się z każdym rokiem coraz bardziej różnorodna. Na rynku pojawia się też coraz więcej sprzedawców. Warto skorzystać z dostępnych w Internecie darmowych porównywarek i kalkulatorów, aby z tego „morza możliwości” wyłowić propozycję idealną dla siebie!

2. Zawarcie umowy z wybranym nowym dostawcą

Aby zapewnić sobie ciągłość dostaw energii, zadbaj o to, aby nowa umowa jej sprzedaży obowiązywała już od chwili rozwiązania starej.

3. Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu dostawcy

Pamiętaj, że musi ono mieć formę pisemną i zachowywać wszystkie obowiązujące okresy wypowiedzenia.

4. Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o zmianie sprzedawcy prądu

Pierwszą zmianę sprzedawcy prądu, musisz także zawrzeć ze swoim OSD umowę o świadczeniu usług dystrybucji prądu. W wypadku ewentualnych kolejnych zmian sprzedawcy nie jest to już wymagane – wystarczy wtedy samo zgłoszenie takiej zmiany.

5. Dostosowanie licznika

Warto, aby zmiana sprzedawcy prądu stała się także okazją do kontroli Twojego układu pomiarowo – rozliczeniowego. Jeśli okazałby się on nadmiernie zużyty, to na swój koszt wymieni go operator systemu dystrybucyjnego!

6. Końcowe rozliczenie z dawnym dostawcą

Zostanie ono dokonane na podstawie wskazań stanu licznika z dnia wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii.

Pełnomocnictwo dla nowego sprzedawcy

Jeśli przejście wszystkich opisanych wyżej etapów wydaje Ci się zbyt skomplikowane, to po prostu udziel pełnomocnictwa swojemu nowemu sprzedawcy! Dopełni on wtedy wszystkich formalności za Ciebie.