Okazuje się, że nowoczesne liczniki energii elektrycznej nie posiadają elementów indukcyjnych i mechanicznych. Zostały one zastąpione innowacyjnymi układami mikroprocesorowymi. Bębenkowy wskaźnik zastąpiono natomiast wyświetlaczem LCD. Dzięki temu skorzystać można z unikalnej technologii i wygody oraz mierzenia dodatkowych parametrów sieci elektrycznej. Jakie są najbardziej znane rodzaje liczników prądu? Czym cechuje się to urządzenie?

Rodzaje liczników energii elektrycznej

Na rynku spotykane są dwa typy liczników prądu. To urządzenia przeznaczone do pomiaru w układach 3 fazowych i w układach 1 fazowych. Większość aktualnych liczników to liczniki elektroniczne, które mają wiele funkcji. Ich cechy dotyczą wymiarów zewnętrznych, możliwości pomiaru dodatkowych wartości, czy wysokiej klasy dokładności pomiaru. Producenci oferują głównie liczniki z pomiarem bezpośrednim do 100A, jak i liczniki do pomiaru pośredniego. Podczas doboru idealnego rozwiązania, zastanówmy się, co spełni nasze oczekiwania. Więcej szczegółowych i przydatnych informacji znajdziesz na tej stronie internetowej.

Jak dobrać licznik prądu?

licznik prądu

Pamiętajmy o tym, że dyrektywa MID wprowadza szereg kwestii, jakie należy mieć na uwadze podczas doboru licznika energii elektrycznej. Wprowadzone do sprzedaży urządzenia powinny posiadać:

  • oznaczenia CE nazwy producenta i produkcji,
  • symbole informacyjne,
  • dodatkowe oznaczenia.

Obok oznaczenia CE musi znajdować się prostokąt z literą M i dwiema cyframi, które wskazują na rok produkcji urządzenia. Za prostokątem natomiast znajduje się numer odpowiedzialnej jednostki notyfikacyjnej. Niezwykle ważne jest to, aby zwrócić uwagę, czy na etykiecie licznika znajdziemy klasę dokładności, numer seryjny i jednostkę. Często pojawiają się też dodatkowe informacje, które dotyczą schematu połączeniowego lub danych technicznych. 

Nowoczesne liczniki prądu są bardzo łatwe do montażu i obsługi. W dzisiejszych czasach elektroniczne urządzenia dają nam sporo swobody i komfortu, przy czym działają sprawnie oraz wydajnie. Dobierając licznik prądu, warto mieć na względzie dyrektywę MID.