Polska energetyka wciąż mocno opiera się na węglu. Mimo wyraźnego sentymentu rządzących do górnictwa, ten stan rzeczy prędzej czy później musi ulec zmianie. Unia Europejska mocno stawia na rozwój alternatywnych źródeł energii. Wywiera więc coraz większą presję na Polskę. Wiąże się to m.in. ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Poza tym węgla dobrej jakości już teraz w kraju zaczyna brakować, a import mało się opłaca. Ewolucja polskiego rynku energii siłą rzeczy musi więc nabrać tempa.

Zasadność budowy elektrowni atomowej w Polsce

Ta forma pozyskiwania prądu budzi spore kontrowersje. Szczególnie w tej części Europy, gdzie wciąż utrzymuje się pamięć o brzemiennej w skutkach awarii w Czarnobylu. Ponadto państwa tzw. starej Unii, a przede wszystkim Niemcy i Holandia zaczęły dość mocno opowiadać się za wygaszaniem reaktorów. Trudno jednak mimo wszystko wyobrazić sobie, aby rynek energii w Polsce mógł obejść się bez budowy elektrowni atomowej. Zapotrzebowanie na prąd bowiem stale rośnie, w miarę rozwoju technologii takich jak np. samochody elektryczne. Mało prawdopodobne jest też, aby państwa zachodnie całkowicie zrezygnowały z energetyki jądrowej. Pokrywa ona bowiem znaczący odsetek zapotrzebowania. Np. we Francji w 2018 r. aż 48%.

Rynek energii z odnawialnych źródeł

Ten kierunek obrała właśnie Unia Europejska. Chcąc nie chcąc Polska również musi przyłączyć się do tych dążeń. Rozumie to społeczeństwo, które coraz chętniej korzysta z takich rozwiązań jak fotowoltaika. Od kilku lat zaobserwować można wręcz boom na panele słoneczne. Do montowania solarów zachęca nie tylko wizja obniżenia rachunków za prąd, ale też możliwość skorzystania z dopłat od państwa.

rynek energii

Na polskim rynku energii coraz bardziej znaczącą rolę zaczyna odgrywać też wiatr. Po latach rozbratu z tą formą OZE, co skutkowało wstrzymaniem inwestycji, rząd wznowił tego typu plany. Budowa farm wiatrowych obmyślana jest na wielką skalę. Szczególnie tych morskich – offshore. Mówi się nawet, że mają one stanowić docelowo podstawę polskiego systemu energetycznego. Bardzo dynamicznie sektor ten rozwija się już teraz w Europie Zachodniej. Polska ma znaczący wkład w ten rozwój. Polskie kable bowiem są najczęściej wybierane przy budowie europejskich instalacji offshore.